User Registration


Already a Member ? Sign InContact


Address

K J Somaiya Institute of Management Studies & Research
Vidyavihar(E), Mumbai- 400077

Phone

Shikhar Dubey - +91 88890 87190

Manveen Kaur - +91 78208 76086

Swati Khattar - +91 97699 96236

Tushar Mishra - +91 98995 99305

Kiran Gai - +91 81494 08016

Vaibhav Pagedar - +91 99989 69350